dijous, 7 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Què pensem sobre el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?

ESTADI SENSORIOMOTOR DE PIAGET: 
Per Piaget hi ha diferents apartats de l'estadi sensoriomotor i a jo anomenaré les 10 fites que per a mí s'han de ressaltar les més importants.
- 1 - Els concepte d'assimilació i acomodació, els quals l'infant coneix un nou objecte el qual primer que res l'assimila en la seva estructura mental (joc) i a continuació ja l'acomoda (imitació), es a dir, reorganitza els seus esquemes i els organitza un altre cop. 


- 2 - Reflex de succió: la seva conducta sempre l'ha d'estar estimulada, aquest reflex és innat i molt presents tant en la acomodació i l'assimilació.

- 3 -  Coordinació entre els diferetns sentits, perquè l'infant en aquesta fita es capaç de realitzar conductes innates, es a dir, hi ha una relació de coordinació entre la succió i el moviment de la mà.
- 4 - Reaccions circular primàries, són accions del seu propi cos, no amb imitació ja que aquestes són automàtiques i estan dins del subestadi de 1 a 4 mesos, són les priemres adaptacions del nen.
- 5- Reaccions circulars secundàries, és quan l'infant busca objectes amagats que pot veure, no són intencionals. Es repeteixen les accons i es consoliden esquemes nous. Hi ha alguns cops que aquestes accions les realitzi per imitació.
- 6- Reaccions circular terciàries, en aquestes l'infant participa activament i a mesura que repeteix els esdeveniments es pot anar comprovant els resultats. Hi ha una gran diferenciació entre l'assimilació i l'acomodació dels esquemes corporals.
- 7 - Coordinació dels esquemes corporals en un acte únic, es important perquè l'infant en aquest subestadi busca els objectes i té una coordinació  de les reaccions circulars secundaries a noves situacions pel fi d'aconseguir algun objecte.
- 8 - Permanència de l'objecte, aquesta fita crec que és important perquè els infants en auqets procés tinguin una entitat en si mateix i així són independents d'ells.
- 9 - El joc simbòlic o de simulació, ell mateix substitueix l'objecte i apareix la imitació diferida, es adir, sense l'objecte.

- 10 - El pas a un nou estadi, aquest apartat significa que l'infant ja ha evolucinat amb intel·ligència i comença un altre apartat el preopperacional i s'alosseixen la invenció d'un porcés dinàmic i la representació amb imatge mentals del nen.


 1. De les 5 característiques d'aquest estadi jo ressaltaria Egocentrisme perquè el nen té que diferenciar el món, ja que està centrat en si mateix i així ho reforça amb el llenguatge, el qual repeteix sil·labes solmaent per sentir-se ell mateix, la parla sol.
 2. Representació, el nen substitueix  un objecte per qualsevol altres que està en el seu lloc. El nen adquireix 3 classes de representacions: el senyal(significat), el símbol (imitació d'una persona) i el signe (llenguatge).
 3. Conceptes primitius, perquè és la unió de la utilització de les paraules primeres amb el valor representatiu que adquireix. É s un preconcepte particular familiar.
 4. Pensament intuïtiu, augmenta la coordinació de les relacions representatives, té irreversibilitat. Per tant es pot crear una descentració, s'apropa a les representacions concretes i el raonament està relacionat amb el: realisme(diferèncioa entre el món psíquic i físic), animisme(objectes inanimats) i l'artificialisme (tot està creat pels humans).
 5. L'adquisició d'invariants, són qualitats esencials d'un objecte que es reconeix com a tal. Aquests objectes tenen dos qualitats: essencials o no essencials. Les identitats són les variants per poder reconèixer un objecte i les funcions són el desenvolupaments dels aconsteixements.
 
5 comentaris:

 1. Hola Emma!!!
  Ja he llegit el teu resum. crec que has fet un bon treball. A mi m'agradat molt com ho has explicat, perquè es fàcil d'entendre.
  En conclusió, penso que els teus comentaris estan molt ben redactats. Ei, Emma! jo només he publicat els 10 fites, perquè l'altre ja ho tinc però no m'ha deixat poblicar'ho, com ho vaig fer amb el Word, i es viu no em deixi a fer copiar i pegar saps! sinó ja ho comentaré a la Conxi.

  ResponElimina
 2. Hola Emma!!
  Al igual que le he dicho Carmela, me gusta mucho la idea de poner fotos al lado de los argumentos, enriquece mucho el texto, y se hace mas facil de entender ala v ez que mas distraido.
  Las explicaciones estan muy bien estructuradas y claras, yo lo he puesto por estadios y por meses y he destacado la información mas importante a mi parecer.
  De todas formas tal y como lo has hecho me gusta mucho y creo que es mejor idea.

  ResponElimina
 3. Hola!
  crec que les teves fites estan molt ben fetes, estan ben redactades i ben justificades, ja que destaques el que creus més important i ho justifiques.
  les teves fites s'assemblen bastant a les que he feicat jo.
  crec que no hauries de canviar les fites, m'agraden bastant i estan molt ben escrites.

  ResponElimina
 4. hola enma como dicen toda las compañeros estan bien justificados tu trabajo .

  ResponElimina
 5. EMMAAAAA
  He llegit totes les teves fitesi m'han agradat molt ja que les has justificat molt bé i les entenc amb perfecció penso que has fet un bon treball

  ResponElimina