dimarts, 21 de desembre de 2010

ACTIVITAT 3. evolució de la motricitat.GRUPAL


NADÓ:
El nadó pren la seva postura típica; torna el cap preferentment cap a un costat, tant cap per amunt com cap avall, i flexiona les extremitats cap al cos.
Estimulació: el cap del nadó és gran en proporció amb el cos, un quart de la longitud total aproximadament, i pesa molt, l'esquena i el coll no poden amb ella. Cal enfortir els músculs per que el coll es tibi posant-lo cap per avall dues o tres vegades al dia.


1er ANY DE VIDA
El mes destacat ha estat:
* 4-5-6 mesos: Estant situat en posició supina que s'impulsi activament agafant-se a les mans de l'examinador.
- Assenyala que el nen ja te mes desenvolupats els musculs i te força.

* 7-8-9 mesos: Deixant-lo assegut sobre una superficie llisa, que mantingui el cos dret més de deu segons sense ajudar-se de les mans.


 
 48 setmanes: El nen camina repenjant-se als mobles. Camina cap endavant si li dones les dos mans. Assegut torç el tronc per agafar alguna cosa a la seva esquena sense perdre l'equilibri. Retira els objectes que es vençin amb facilitat.

3er Any de vida es:
Primer semestre:
* 24-30 mesos: Que realitzi l'acció d'enfilar. Enfila boles amb fil semirígid. Denota un gran nivell de motricitat fina, precisió coordinació..
 
* 24-30 mesos: Que realitzi satisfactoriament l'acció d'entomar. Que reculli amb les mans una pilota llençada cap a ell per l'educador situat a una distància no superior a un metre. Mostra l'adquisició de revlexes, coordinació vista-cos, capacitat de reacció..
 
Segon semestre:
* 30-36 mesos: Que fasi l'acció de cargolar. Que sapigui alliberar una femella de dintre d'una titja on està enroscada.
- Mostra molta motricitat fina y control dels moviments amb els dits, fent pinza i fent algo de força
.

dijous, 16 de desembre de 2010

ACTIVITAT 3. evolució de la motricitat. individual 


Recent nascut: adopta una postura simètrica amb el cap preferentment cal un cantó. Li hem d'ajudar a fer flexions i estirment per superar la posició fetal.


Als 5-6-7mesos: l'infant es gira tot sol passant de la posició prona a la supina e inversament, així veiem que per si sol ja té més mobilitat. E l podem estimular amb jocs de balanceig.


Als 8 mesos: s'asseu tot sol a partir de la posició prona i la supina. Li hem de realitzar ejercicis de pes perquè així es faci càrreg del seu propi pes.


A les 48 setmanes: l'infant camina apoyant-se en llocs i si li donen les mans es deplaça cap endavant amb ajuda.
Als 2 anys: Amb la marxa va enriquint noves adquisicions. La motricitat és amb acció directa e inmediata. L'infant disfruta movent-se com si balles, per això li agraden les cançons amb moviment.


Als 2 anys  i mig: l'infant es capaz de saltar amb els peus junt, caminar de puntetes i dur un objecte fràgil a la mà. Per estimular-lo li podem donar una joguina per impulsar i motivar els peus.
Als 3 anys: ja fa traços verticals i horitzontals per imitació i sense agafar correctament el llapis té una adquisició i permanència de l'objecte.dilluns, 22 de novembre de 2010

Activitat 2. Evolució de la capacitat sensorial. Grupal

L'Evolució dels sentits sensorial

VISTA: Quan neix s'és pràcticament cec, veu borrós més de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins pràcticament completar-se l' any.
Parpelleig de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per després tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'és capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingeix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferència per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingeix l'objecte que interessa, d'entre molts altres iguals però de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.


AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquil·litzen en canvi els alts li produeix paralització.
 • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
 • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
 • A partir dels 3 anys: el nen distingeix e identifica els objectes pel seu soroll.


OLFACTE:
El sentit de l'olfacte és el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estan perceben els olors ja que la gran majoria seu passen refredats i amb el nas tapat
L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust.


GUST:els nens estan dotats de papil·les gustatives que donen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
A partir del tercer o quart mes els infants son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per conèixer les qualitats dels diversos objectes.

TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
Reacció nul·la a les pessigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recent nascut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes néixer.
Aprenen a conèixer objectes xupant-los, aprenen qualitats agradables i desagradables.

dijous, 18 de novembre de 2010

Activitat 2. Evolució de la capacitat sensorial. Individual

VISIÓ: el nen dóna resposta a la llum en moviment i segueix estímuls marcats

 • 1r mes: acomodació de distàncies. El punt de visió nítid és al 20 cm. Entre la primera i segona setmana discrimina  entre els objectes i l'espai.
 • 4r mes: l'acomodació de les distàncies es com la d'un adult. Respon a estímuls de forma global.
 • 12 mesos: es capaç de diferenciar els objectes que amb ell li agraden pels colors.
 • 2 anys: distinció de colors i preferència pels colors clars. Reconeix les formes: rodona, quadrada i trangle.
 • 3 anys: distinció de formes fonamentals: copia una rodona. Distinció de mides: gran, petit. Anomena un color. Coneix 3 posicions: sobre,dins i sota.

AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquilitzen en canvi els alts li produeix paralització.
 • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
 • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
 • A partir dels 3 anys: el nen distingueix e identifica els objectes pel seu soroll.


OLFACTE: és innat els primers dies de vida.Té preferència per aromes suaus i naturals. Distingueix l'olor de la seva mare.

L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust.GUST: els nens estan dotats de papil·les gustatives que dónen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
Durant els primers anys el nen ha de mantenir contacte amb diferents materials per així desenvolupar millor el sentit del gust.
TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
12 mesos: el tacte el desenvolupen mitjançant el palmell de la mà.
A partir dels 3 anys: ho exploren i manipulen lliurement els objectes.

divendres, 5 de novembre de 2010

Activitat 1. Psicomotricitat i tipus de psicomotricitat (relacional i instrumental).GRUP

PSICOMOTRICITAT:

Es la capacitat que es te per controlar els segments motors i psiquics els quals ocupen un lloc important sobre tot en la primera infancia (dels 0 als7 anys).PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
Es una psicomotricitat que serveix per coordinar i dominar el propi cos. L'educador es qui diu les activitats que s'han de realitzar en vers un objectiu concret.
PSICOMOTRICITAT RELACIONAL:
L'educador ha d'estimular al nen per a que faci el que ell desitgi relacionant-se amb els demés.

dimecres, 3 de novembre de 2010

Activitat 1. Psicomotricitat i tipus de psicomotricitat (relacional i instrumental) INDIVIDUAL

Psicomotricitat: És l’interacció que hi ha entre el cos amb la ment 

Psicomotricitat Instrumental: és la part de la psicomotricitat que utilitza el moviment com a medi d’aprenetatge amb un objectiu concret. L’educador és qui diu les activitats que  s’han de fer.Psicomotricitat relacional:  
Aquest tipus de psicomotricitat el que fa no és aplicar al nen un
activitat concreta, sinò que proposa una estimulació del nen mitjançant el seu desig.