dilluns, 22 de novembre de 2010

Activitat 2. Evolució de la capacitat sensorial. Grupal

L'Evolució dels sentits sensorial

VISTA: Quan neix s'és pràcticament cec, veu borrós més de 20 cm, va augmentant progressivament el camp visual fins pràcticament completar-se l' any.
Parpelleig de 1 a 3 vegades per minut, va augmentant progressivament fins els 20 anys per després tornar a disminuir.
A finals del 1er trimestre s'és capaç de seguir un objecte en moviment.
A partir del 3er mes es distingeix objectes de diferents colors, a partir del 4rt i 5e es mostra preferència per objectes de colors vius i brillants.
A partir d'1 any es distingeix l'objecte que interessa, d'entre molts altres iguals però de diferent color.
Als 3 anys es coneix i s'apliquen correctament el nom de 3 o 4 colors.


AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquil·litzen en canvi els alts li produeix paralització.
 • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
 • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
 • A partir dels 3 anys: el nen distingeix e identifica els objectes pel seu soroll.


OLFACTE:
El sentit de l'olfacte és el menys desenvolupat i el menys estudiat evolutivament a causa de la seva dificultat d'apreciació. Als nens de curta edat es molt difícil saber si realment estan perceben els olors ja que la gran majoria seu passen refredats i amb el nas tapat
L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust.


GUST:els nens estan dotats de papil·les gustatives que donen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
A partir del tercer o quart mes els infants son capaços de posar-se un objecte a la boca i començen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, van executant el sentit del gust, vista i tacte. 
És important, ja en les primeres edats, que els nens puguin tindre contacte amb altres tipus de material (fusta, metall, vidre, tela...) per conèixer les qualitats dels diversos objectes.

TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
Reacció nul·la a les pessigolles durant els dos primers mesos, poc a poc va apareixen.
Dolor totalment present en el recent nascut. Però no reconeix d'on prové fins els 2 anys.
Sensibilitat al calor i al fred (sobretot al fred) nomes néixer.
Aprenen a conèixer objectes xupant-los, aprenen qualitats agradables i desagradables.

dijous, 18 de novembre de 2010

Activitat 2. Evolució de la capacitat sensorial. Individual

VISIÓ: el nen dóna resposta a la llum en moviment i segueix estímuls marcats

 • 1r mes: acomodació de distàncies. El punt de visió nítid és al 20 cm. Entre la primera i segona setmana discrimina  entre els objectes i l'espai.
 • 4r mes: l'acomodació de les distàncies es com la d'un adult. Respon a estímuls de forma global.
 • 12 mesos: es capaç de diferenciar els objectes que amb ell li agraden pels colors.
 • 2 anys: distinció de colors i preferència pels colors clars. Reconeix les formes: rodona, quadrada i trangle.
 • 3 anys: distinció de formes fonamentals: copia una rodona. Distinció de mides: gran, petit. Anomena un color. Coneix 3 posicions: sobre,dins i sota.

AUDISIÓ:  el nen dóna resposta al so durant les primeres hores de vida. Els son baixos el tranquilitzen en canvi els alts li produeix paralització.
 • 1r mes: localitza el soroll sobretot el de la veu humana.
 • 3r-4r mes: quan sent un soroll gira el cap d'on prové. Mostra sensibilitat en l'entonació de la música.
 • A partir dels 3 anys: el nen distingueix e identifica els objectes pel seu soroll.


OLFACTE: és innat els primers dies de vida.Té preferència per aromes suaus i naturals. Distingueix l'olor de la seva mare.

L'olfacte és un sentit fundamental per l'alimentació, la supervivència, el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant i va molt lligat amb el gust.GUST: els nens estan dotats de papil·les gustatives que dónen respostes positives al sabor del dolç i negatives a l'amarg o agre.
Durant els primers anys el nen ha de mantenir contacte amb diferents materials per així desenvolupar millor el sentit del gust.
TACTE: durant els primers mesos de vida té un procés d'aprenentatge a través de la boca.
12 mesos: el tacte el desenvolupen mitjançant el palmell de la mà.
A partir dels 3 anys: ho exploren i manipulen lliurement els objectes.

divendres, 5 de novembre de 2010

Activitat 1. Psicomotricitat i tipus de psicomotricitat (relacional i instrumental).GRUP

PSICOMOTRICITAT:

Es la capacitat que es te per controlar els segments motors i psiquics els quals ocupen un lloc important sobre tot en la primera infancia (dels 0 als7 anys).PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
Es una psicomotricitat que serveix per coordinar i dominar el propi cos. L'educador es qui diu les activitats que s'han de realitzar en vers un objectiu concret.
PSICOMOTRICITAT RELACIONAL:
L'educador ha d'estimular al nen per a que faci el que ell desitgi relacionant-se amb els demés.

dimecres, 3 de novembre de 2010

Activitat 1. Psicomotricitat i tipus de psicomotricitat (relacional i instrumental) INDIVIDUAL

Psicomotricitat: És l’interacció que hi ha entre el cos amb la ment 

Psicomotricitat Instrumental: és la part de la psicomotricitat que utilitza el moviment com a medi d’aprenetatge amb un objectiu concret. L’educador és qui diu les activitats que  s’han de fer.Psicomotricitat relacional:  
Aquest tipus de psicomotricitat el que fa no és aplicar al nen un
activitat concreta, sinò que proposa una estimulació del nen mitjançant el seu desig.